Activiteiten en begeleiding

Ervaring leert dat kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking, vaak problemen ervaren met hun zelfvertrouwen. Dit zelfvertrouwen is een belangrijke basis voor verdere ontwikkeling. Wanneer je lekker in je vel zit, gaan dingen vaak makkelijker, beter. Deze ontwikkeling wordt soms afgeremd doordat een jongere sociaal-emotionele problemen ervaart. Hij of zij zit in de "knel".


Opvoed-dingen heeft als doel om samen met de jongere vooral te zoeken naar kwaliteiten. Als je ontdekt dat je ergens goed in bent; er veel plezier aan beleeft, gaat er iets moois gebeuren. Je wordt blij omdat er mogelijkheden zichtbaar worden. Iedereen wil groeien, ontwikkelen!

Individuele begeleiding is daarbij van grote waarde. Door aan te sluiten bij de jongere kijken we naar wie en wat er bij hem of haar past. Een begeleider met veel energie en enthousiasme of juist wat meer rust en duidelijkheid? Houdt de jongere van actie en sensatie zoals mountainbiken in het bos, je uitleven in onze sportruimte of een flinke hike? Is iemand meer van creatieve activiteiten zoals schilderen, tekenen, houtbewerken of koken en bakken? Misschien is het nog zoeken naar wat past en komen verborgen talenten naar boven! We ontdekken het samen door te doen.

Vanuit de match tussen begeleider en jongere werken we aan een vertrouwensband van waaruit we op zoek gaan naar iemands intrinsieke motivatie. Samen stellen we doelen waar we aan werken, die we periodiek evalueren. Het werken aan die doelen doen we door middel van verschillende activiteiten. Hierbij staat centraal dat jongeren nieuwe dingen kunnen ervaren, ze grenzen mogen verleggen én kunnen doen waar ze goed in zijn. Hierdoor zullen jongeren succeservaringen opdoen die bijdragen aan zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Oftewel: ‘Lekker in je vel zitten.’

Opvoed-dingen ruimte

Reacties van ouders

"Onze dochter Fabiënne mag sinds juli 2015 naar Ruimte." Lees meer


"Nadat we meerdere zorgboerderijen hadden geprobeerd, bleek dit niet te zijn wat de jongens nodig hadden. Ik had al eerder over "Robbert" gehoord, en besloot contact te zoeken, na een fijn, ontspannen, open en humorvol gesprek besloot ik voor 1 van de jongens PGB aan te vragen." Lees meer


"Nu geniet Michael van het buiten zijn. Hij durft weer naar een zwembad, hij leert dat hij ook creatief kan zijn, zijn zelfvertrouwen groeit enorm! We zijn allemaal zo ontzettend dankbaar dat Robbert en zijn team op ons pad zijn gekomen." Lees meer