Dit is aan te merken als de rode draad door de activiteiten die met jongeren samen worden opgezet en uitgevoerd. De individuele aandacht zorgt ervoor dat jongeren ruimte ervaren om zelf invloed te hebben op invulling van de begeleiding. Daardoor onstaat er een contact dat vertrouwen in jongere en begeleider laat onstaan. En zo kan er gewerkt worden aan leerdoelen.