Het is veel leuker om iets nieuws te leren dan met problemen bezig te moeten zijn.

De kosten van de individuele begeleiding, begeleiding groep en tijdelijk verblijf worden vanuit het toegekende PGB (Persoonsgebonden Budget) betaald:

  • Opvoed-dingen stuurt één keer per maand een rekening waarop de geleverde zorg vermeld staat. Het aantal uren met het daarbij horende uurtarief.
  • Deze factuur wordt door de ouder(s)/begeleider doorgestuurd naar de Sociale Verzekerings Bank.
  • De SVB verplicht zich om de betaling binnen vijf werkdagen te laten plaatsvinden.
  • De SVB beheert zodoende het budget van de client.

 In 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg in hun gemeente. Vanuit uw woonplaats kunt u via het centrum Jeugd & Gezin meer informatie krijgen over het aanvragen van een PGB. Vaak is er sprake van een wijkteam die deze aanvraag verder kan toelichten en eventueel met u kan kijken naar de mogelijkheden.