De kosten van de individuele begeleiding, begeleiding groep en tijdelijk verblijf worden vanuit het toegekende PGB (Persoonsgebonden Budget) betaald:

  • Opvoed-dingen stuurt één keer per maand een rekening waarop de geleverde zorg vermeld staat. Het aantal uren met het daarbij horende uurtarief.
  • Deze factuur wordt door de ouder(s)/begeleider doorgestuurd naar de Sociale Verzekerings Bank.
  • De SVB verplicht zich om de betaling binnen vijf werkdagen te laten plaatsvinden.
  • De SVB beheert zodoende het budget van de client.

 In 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg in hun gemeente. Vanuit uw woonplaats kunt u via het centrum Jeugd & Gezin meer informatie krijgen over het aanvragen van een PGB. Vaak is er sprake van een wijkteam die deze aanvraag verder kan toelichten en eventueel met u kan kijken naar de mogelijkheden.