Het is veel leuker om iets nieuws te leren dan met problemen bezig te moeten zijn.

"Kids' Skills" en "Mission Possible" zijn praktische methodes om kinderen en jongeren te helpen bij het aanleren van nieuwe vaardigheden. Met behulp van een werkboek worden stappen gezet die globaal als volgt te benoemen zijn.

  • Ervaar je zelf een probleem ?
  • Hoe zal je leven eruit zien als daar iets in verandert?
  • Wat heb je nodig om die verandering in te zetten ?
  • Welke vaardigheden zijn er nodig om die verandering in gang te zetten ?
  • Hoe noemen we het doel dat je wilt gaan behalen ?
  • Welke mensen gaan we vragen om je te steunen ?
  • Hoe gaan we het vieren én met wie als je je doel gehaald ?

De methodieken zijn gebaseerd op de 'Oplossingsgerichte Methode'. Ieder methode is een hulpmiddel dat kan helpen om een probleem te bekijken als een moeilijke situatie die om een oplossing vraagt. Wanneer er sprake is van een beperking, dan spelen moeilijkheden rondom de acceptatie daarvan een rol. Wat heb je nodig om te leren omgaan met een beperking?