Het is veel leuker om iets nieuws te leren dan met problemen bezig te moeten zijn.

Visie:

Bij Ruimte! Voor opvoed-dingen streven wij ernaar jongeren met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis de kans te geven om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen in een vertrouwde omgeving waar ze zich gehoord voelen. In de praktijk kunnen jongeren moeilijkheden ervaren op school en/of thuis vanwege verschillende problematieken, zoals overprikkeling en moeite met sensorische integratie, wat kan leiden tot stagnatie in hun ontwikkeling. Wij zijn ervan overtuigd dat een positieve benadering en (her)ontdekken van talenten kunnen bijdragen aan een positiever zelfbeeld. Door middel van individuele begeleiding kunnen wij persoonlijke aandacht bieden die aansluit bij de behoeften en interesses van de jongeren.

Missie:

Onze missie is om jongeren op een veilige manier en in een veilige omgeving door middel van praktische activiteiten hun grenzen te laten ontdekken en verbreden, zodat ze weer vertrouwen krijgen in zichzelf en hun omgeving. Bij Ruimte! zijn er verschillende faciliteiten beschikbaar om dit te realiseren. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Een houtwerkplaats met professioneel gereedschap
  • Een sportzaal met sport- en spelattributen
  • Een keuken voor kookactiviteiten om bijvoorbeeld nieuwe gerechten te leren
  • Een grote spelletjesruimte met een breed aanbod aan spellen
  • Buitenspeelmogelijkheden, waaronder basketbal en een pannakooi

Kortom, bij ons is er genoeg ruimte om succeservaringen op te doen en nieuwe vaardigheden aan te leren, met als doel de jongeren weer te laten deelnemen aan en bij te dragen aan de samenleving.