Visie

  • Jongeren met een verstandelijke beperking/psychiatrische stoornis hebben kansen nodig om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
  • Moeilijkheden op school/motorische problemen/emotionele blokkades belemmeren soms.
  • Praktische vaardigheden oefenen helpt om te ontdekken waar interesses liggen en om het zelfbeeld/zelfvertrouwen te vergroten: ("Kijk wat ik kan!")
  • Deze overtuiging is versterkt door de ervaringen uit de afgelopen vijf jaar individuele begeleiding van totaal 45 jongeren met psychiatrische problematieken. (Opvoed-dingen)

Missie

In 2015 start een werkplaats voor de jongeren die we nu al begeleiden én voor de toekomstige clienten die gebaat zijn bij een kleinschalig opgezette werkervaringsplaats.

In deze werkplaats kan het volgende plaatsvinden:

  • houtbewerking: eenvoudige constructies/reparaties/decoratie materiaal.
  • kleding maken/herstel
  • kook activiteiten
  • constructie (las) werkzaamheden
  • klussendienst
  • coffeecorner/ ontmoetingsplaats

Daarnaast zal tuinieren een plek gaan krijgen. Mogelijk op het terrein zelf.

Een werkplaats waar ruimte is voor persoonlijke aandacht, het delen van ervaringen én het aanleren van nieuwe vaardigheden. Uiteindelijk is het doel dat jongeren door de werkzaamheden die ze verrichten een aandeel leveren in de samenleving.